arla_bislapp_bikupan eko

Rädda bina – Välj ekologisk mjölk!

av Cecilia Folkesson

– I samarbete med Arla –

 

Visste du att antal bin och biarter i Sverige minskar och att det är väldigt allvarligt? Cirka var tredje tugga vi äter och runt 70 procent av våra grödor är helt eller delvis beroende av insektspollinering.

Ett sätt att hjälpa bina är att välja ekologisk mjölk. Ekologiska gårdar använder inga kemiska bekämpningsmedel och det gör att det finns större variation av växter på dessa gårdar och mer mat åt bina året runt!

Naturbetesmarkerna där korna betar ger mat och husrum för bin och andra pollinerare. Bina hjälper alltså bonden med att pollinera frukt och växter, och bonden hjälper bina mat och husrum!

 

Var med och tävla – Adoptera ett bi

Nu kan du adoptera ett bi gratis som får ett hem på en av Arlas ekologiska gårdar! Spela Bondens Bikupa här! 

arla_bislapp_bikupan ekoNär du är med och spelar adopterar du inte bara ett bi, de 100 bästa resultat från min länk får dessutom en mobilkupong ekomjölk! 

Tävlingen pågår till 19 juni 2017.

Du kanske även gillar detta

Skriv en kommentar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More